Gastouderopvang DE TROETELBEREN
Liefde rust en regelmaat

Privacyverklaring: Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Gastouderopvang de Troetelberen werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de nieuwe privacywetgeving in de Europese Unie en registreert derhalve enkel gegevens noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering en/of vanwege een wettelijke plicht. Opdrachtgevers geven door ondertekening van formulieren en contracten automatisch toestemming aan Gastouderopvang de Troetelberen om de in de ondertekende documenten opgenomen persoonlijke gegevens te verwerken. Gastouderopvang de Troetelberen bewaart de persoonsgegevens gedurende de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn of gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze doelen zijn bedrijfsmatig, historisch of statistisch van aard.